Czym się zajmujemy?

Dochodzimy odszkodowań dla osób i instytucji.
Dochodzimy m.in.:

 • Roszczeń odszkodowawczych powstałych w wyniku błędów medycznych,
 • Odszkodowania za zniszczone mienie,
 • Uszkodzenia ciała, poślizgnięcia, upadki,
 • Wypadki w rolnictwie,
 • Zadośćuczynienia z tytułu naruszenia dóbr osobistych,
 • Zadośćuczynienia z tytułu niesłusznego skazania na karę pozbawienia wolności,
 • Zadośćuczynienia z tytułu niesłusznego zastosowania środka zapobiegawczego
 • W postaci tymczasowego aresztowania,
 • Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • Zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji,
 • Rent na zwiększone potrzeby życiowe,
 • Roszczeń z tytułu szkód majątkowych i niemajątkowych doznanych w wyniku czynów zabronionych,
 • Odszkodowania za urazy i obrażenia doznane w wypadkach komunikacyjnych, szkody fizyczne i psychiczne,
 • Zwrotu kosztów za opiekę osób trzecich.