Międzynarodowe Centrum Odszkodowań odzyska za Ciebie zadośćuczynienie. Czym jest i w jakich wypadkach możemy go dochodzić?

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Rozumiemy przez to oznaczoną przez sąd kwotę, która ma za zadanie zrekompensować poszkodowanemu cierpienia związane z przebytą chorobą czy doznanymi uszkodzeniami ciała, za których powstanie odpowiedzialna jest osoba trzecia.
Zadośćuczynienie kojarzy nam się przede wszystkim z procesami sądowymi związanymi z tak zwanymi błędami medycznymi czy wypadkami komunikacyjnymi. Jednak nie tylko w przypadku uszkodzenia ciała czy utraty zdrowia można domagać się kwoty pieniężnej za poniesioną krzywdę. Jest to możliwe także w wypadku pozbawienia wolności czy skłonienia za pomocą podstępu, gwałtu lub nadużycia stosunku zależności do poddania się czynowi nierządnemu.
Międzynarodowe Centrum Odszkodowań we współpracy z doświadczoną kancelarią prawną udzieli Ci fachowej pomocy w uzyskaniu wysokiego zadośćuczynienia, jak również odszkodowania za poniesione straty. Często większość z Nas nie zdaje sobie sprawy z przysługujących mu praw i ignoruje kwestię dochodzenia zadośćuczynienia i odszkodowania albo stawia się już na starcie na przegranej pozycji. To błąd, który może drogo kosztować. Powierzenie prowadzenia swojej sprawy zespołowi Międzynarodowego Centrum Odszkodowań jest dla Państwa gwarancją sprawnego uzyskania pieniędzy przy dogodnych warunkach wynagrodzenia.

Zastanawiacie się Państwo za co można uzyskać zadośćuczynienie?

Cieszą nas wyroki polskich sądów, które z biegiem czasu coraz chętniej zasądzają wysokie zadośćuczynienia poszkodowanym. Na pewno znają Państwo doniesienia prasowe o procesach sądowych w Stanach Zjednoczonych. W tym na przykład, wydawałoby się, sprawy tak absurdalne jak żądanie zadośćuczynienia za wylanie na siebie gorącej kawy zakupionej w jednej ze znanych restauracji typu „fast food”. Nie dajmy się zamknąć w ramy schematycznego myślenia. W przypadku, gdy ponieśliśmy uszczerbek na zdrowiu, prawo daje nam możliwość uzyskania pieniężnego „zwrotu” za doznane cierpienie fizyczne i psychiczne. Warto zwrócić się do doświadczonych specjalistów z Centrum o pomoc w tym względzie.

Poniżej przedstawiamy kilka przykładów orzekania zadośćuczynienia z polskiego orzecznictwa:

  • 700 tys. złotych tytułem zadośćuczynienia w sprawie kilkuletniego chłopaka sparaliżowanego w wyniku nieprawidłowego podania kroplówki do kręgosłupa,
  • ponad 1 milion złotych zadośćuczynienia dla dziecka, co do którego lekarze popełnili błędy dotyczące porodu,
  • kilkadziesiąt do kilkuset tysięcy złotych zadośćuczynienia dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych,
  • 250 tysięcy złotych dla rodziców, których córka zginęła w wypadku samochodowym,
  • 5 milionów złotych dla poszkodowanej pacjentki, która została hospitalizowana w związku z zawałem serca. Tam przez brud panujący w szpitalu oraz błędy lekarzy zaraziła się salmonellozą, przebito poszkodowanej jelito grube. Niewłaściwe leczenie doprowadziło do uszkodzenia kręgosłupa, niedowładu kończyn i nieuleczalnych problemów z trawieniem i wydalaniem.