Odpowiedzialność właściciela strony www lub administratora za wpisy użytkowników

W dobie nowych technologii oraz pozornej anonimowości w Internecie coraz większa liczba osób udziela się w Internecie zamieszczając artykuły na stronach www, posty na forach dyskusyjnych oraz komentarze do pozostałych treści. Zdecydowana większość osób publikując materiały nie podaje swoich danych osobowych, a jedynie zamieszcza treść swojej opinii z ewentualnym dodaniem pseudonimu.

Z uwagi na fakt, iż znaczna część takich wpisów jest mocno nacechowana emocjonalnie, nie brak jest w nich przekleństw, odnoszenia się bezpośrednio do osób publicznych, pomówień i podawania informacji niemających potwierdzenia w rzeczywistości, które mogą bezpośrednio godzić w dobre imię konkretnych ludzi.

Anonimizacja powoduje, że większość osób czując się bezkarnymi zamieszcza wpisy na tyle agresywne lub nieprawdziwe, iż niektóre osoby, pomówione w ten sposób dążą do pociągnięcia ich do odpowiedzialności. Z uwagi na często ograniczone możliwości wskazania konkretnej osoby, która napisała artykuł bądź komentarz, pokrzywdzeni zgłaszają administratora lub właściciela strony, jako osoby pośrednio odpowiedzialnej za obecność komentarza w Internecie, która nie usunęła go po jego publikacji.

W przypadku małych serwisów internetowych możliwe jest reagowanie na tego typu wpisy w miarę bezpośrednio. Właściciele dużych forów dyskusyjnych bądź stron www, które generują duży ruch, na których pojawia się nawet kilkanaście tysięcy komentarzy w ciągu jednej sekundy nie mają możliwości reagować natychmiastowo na wszelkie naruszenia dóbr innych osób.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną „Nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.”. Zgodnie z literalnym znaczeniem tego przepisu, administrator nie ponosi odpowiedzialności za wpisy innych użytkowników, chyba że wie lub zdaje sobie sprawę, iż takie naruszenie miało miejsce. W takim przypadku winien bezzwłocznie zareagować, a brak reakcji może bezpośrednio wskazywać na jego winę. Właściciel strony www może powziąć odpowiednią wiedzę o naruszeniu np. po odczytaniu wiadomości od osoby pokrzywdzonej w komentarzu o naruszeniu jej dóbr i wniosku o usunięcie komentarza.

W orzecznictwie sądy niższej instancji często wskazywały jednakże na odpowiedzialność administratora, nieważne czy był on w stanie powziąć odpowiednie informacje o naruszeniu. Dopiero wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 lipca 2011 r. (sygn. akt IV CSK 665/10) zmienił punkt rozstrzygania spraw dotyczących tego problemu. W wyroku tym sąd stwierdził, iż administrator strony odpowiada wyłącznie wtedy, kiedy posiadał wiedzę o naruszeniu i nie udostępni go bezzwłocznie osobie pokrzywdzonej, a więc nie usunie go, albo nie udostępni danych umożliwiających identyfikacje autora (np. numeru IP, przybliżonej geolokalizacji lub innych danych zachowanych przez serwer, a pozwalających zidentyfikować komentującego).

Źródło zdjęcia: Pixabay / Geralt; na licencji CC0 Public Domain