Odszkodowanie za słupy telekomunikacyjne

Na wielu działkach znajdują się słupy telekomunikacyjne, energetyczne, wodociągi czy gazociągi, których właścicielami są przedsiębiorstwa przesyłowe, korzystające w ten sposób z cudzego gruntu. Jakie prawa przysługują wówczas właścicielowi, jak ich dochodzić?
Należy zacząć od dokładnego zbadania statusu prawnego danego urządzenia przesyłowego, jeżeli zostało posadowione na naszej nieruchomości bezprawnie mamy prawo domagać się odszkodowania za ostatnie 10 lat korzystania przez zakład z gruntu (termin wynika z okresu przedawnienia tego typu roszczeń). Kolejnym krokiem powinno być ustalenie właściciela linii przesyłowej. Jeśli ustalimy go oraz stwierdzimy bezprawność posadowienia na naszym gruncie urządzenia przesyłowego możemy wystąpić z żądaniem ustanowienia służebności przesyłu za wynagrodzeniem lub usunięcia urządzeń z nieruchomości wraz z odszkodowaniem za dotychczasowe bezumowne korzystanie z nieruchomości.
Wysokość takiego odszkodowania uzależniona od obciążenia z jakim wiąże się ustanowienie służebności. Przy obliczeniach uwzględnia się m.in. wartość rynkową nieruchomości czy dokładne przeliczenie pasa, na którym będą ograniczenia użytkowania.
Przedsiębiorstwo – właściciel urządzeń przesyłowych może bronić się w toku postępowania o ustanowienie służebności przesyłu zarzutem zasiedzenia służebności. Termin zasiedzenia w dobrej wierze wynosi 20 lat zaś w złej wierze to 30 lat. Wskazać należy jednak, iż w orzecznictwie ugruntowany jest pogląd, że przedsiębiorstwa państwowego nie można uznać za samoistnego posiadacza nieruchomości w zakresie odpowiadającym treści służebności gruntowej w okresie do 1 lutego 1989 r. Wielu obecnych posiadaczy bądź właścicieli urządzeń przesyłowych jest następcami prawnymi wspomnianych przedsiębiorstw państwowych, a w związku z tym nie mogło jeszcze zasiedzieć służebności w złej wierze, z którą, co do zasady, mamy tu do czynienia.

autor zdjęcia: brewbooks/flickr.com