Odszkodowanie za zabite lub poddane ubojowi zwierzęta

Zgodnie z odpowiednimi przepisami hodowcom za zwierzęta zabite lub poddane ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej albo za takie zwierzęta padłe w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania przysługuje odszkodowanie ze środków budżetu państwa. Wysokość odszkodowania jest ustalana jest stosownie do wartości rynkowej zwierzęcia.

UWAGA: W sytuacji gdy zwierzę zostało poddane ubojowi, ale mięso z tego zwierzęcia jest zdatne do spożycia przez ludzi, odszkodowanie pomniejsza się o kwoty uzyskane ze sprzedaży mięsa i ubocznych produktów zwierzęcych pozyskanych od tego zwierzęcia.

Żeby dostać odszkodowanie, hodowca musi jednak dopełnić obowiązków, o których mowa w przepisach. Odszkodowanie bowiem nie przysługuje, m. in.: jeżeli posiadacz zwierzęcia nie zastosował się do obowiązków określonych w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt czy też kiedy posiadacz wprowadził do swojego gospodarstwa zwierzę o którym wiedział, że jest chore, zakażone lub podejrzane o zakażenie lub chorobę bądź nieoznakowane lub bez paszportu, jeżeli jest to wymagane przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

W przypadku, gdy decyzja w przedmiocie odszkodowania jest dla Państwa niekorzystna, pomożemy je odzyskać na drodze sądowej. Należy jednak pamiętać o tym, że na odwołanie jest tylko miesiąc.

autor zdjęcia: Rigel/flickr.com